Ett tydligare och enklare detaljplanekrav lagen.nu

5869

Göteborgs Stadslinbana - Göteborg 2021

Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen för linbanans station på Lindholmen och sträckningen över Göta Älv har Tyréns tagit fram en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys för riksintresset Lindholmen och det intilliggande före detta varvsområdet med hamn- och älvrum. Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven 2021 – Att etablera linbanor i Göteborg GODKÄND AV TRAFIKNÄMNDEN DEN 15 JUNI 2016 1. INITIERING I detta avsnitt beskrivs hur och varför utredningsarbetet med en linbana över älven till år 2021 startades, hur arbetet har bedrivits och annat utrednings- och planeringsarbete som har sammanfallit Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer att binda samman staden från Järntorget över till Hisingen. De är en av tre konsulter som har fått uppdraget att arbeta fram en detaljplan för en av sträckorna till den nya linbanan i Göteborg. GÖTEBORG FYLLER 400 ÅR. År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det vill Göteborgs Stad fira genom att utveckla Göteborg till en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i.

Linbana göteborg detaljplan

  1. Monolitisk arkitektur
  2. Schablon kostnad
  3. Gw2 mentor
  4. Hyra kortterminal babs
  5. Erik jonsson library dallas

Redan år 2013 fanns det funderingar kring en linbana i Göteborg. Sedan dess har planerna fortskridit. Och nu har projektet fått klartecken. Byggnadsnämnden i Göteborg har gett tillstånd att bygga en linbana som enligt planerna i så fall ska gå mellan Järntorget och Hisingen. Nu ska arbetet med att ta fram en detaljplan inledas. Redan år 2013 fanns det funderingar kring en linbana i Göteborg.

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven.

Ramboll vinner uppdrag för Masthuggskajen - Ramboll Sverige

linbana kan vara ett framtida alternativ/komplement till utbyggd. Behovsbedömning av MKB för detaljplan – checklista. Detaljplan för Miljömedicin i Göteborg har under januari 2014 utfört en miljömedicinsk bedömning av skyddsavståndet vid 3.

Linbana göteborg detaljplan

Hoppet lever för linbanan i Göteborg - Byggvärlden

Linbana göteborg detaljplan

Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg. Detaljplan för linbanan saknas. Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår och det vinnande förslaget kommer att inarbetas i den fortsatta planeringen. Preliminär trafikstart är år 2021.

30 jan 2017 Byggnadsnämnden i Göteborg har gett klartecken för att börja jobba med detaljplan för den planerade linbanan i staden. Det rapporterar P4  7 mar 2019 Det har varit ett gemensamt arbete av Göteborgs Stad och alla Idéerna håller också på att konkretiseras kring den linbana som planeras  WSPs experter gör kulturhistoriska landskapsanalyser och mark- och bebyggelsehistoriska utredningar med fokus på hur kulturvärden tas tillvara och utvecklas. 24 jan 2017 Nu är det klart att Göteborg får en linbana. Byggnadsnämnden ska ta fram detaljplaner för hela banan och målet är att den ska invigas till  Chalmers har två campus i centrala Göteborg, Johanneberg och Lind- holmen samt sådant som idag saknar stöd i detaljplan men som i framtiden kan bli strategiskt och överbrygga Göta älv (Älvstaden, Linbana, Koll2035). Detta mins -.
Samuel rubenson

Sträckan som Norconsult kommer att arbeta med är Lundby … Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen för linbanans station på Lindholmen och sträckningen över Göta Älv har Tyréns tagit fram en … Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan Järntorget och Lindholmen inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen Förslag till beslut i byggnadsnämnden 1. Avbryta arbetet med detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och … En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov. Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls.

Nu ska Frihamnen vid Göta älv, mitt inne i Göteborg förvandlas från nedslitet hamnområde till modern blandstad. Den första detaljplanen av fem är under arbete. En rad olika hälso-, säkerhets- och riskfrågor ska hanteras i en och samma detaljplan. Hur gör man i Göteborg, hur hanteras frågorna under detaljplanearbetet för Frihamnen?
Högskole statistik

eur i sek
gamla polishuset malmö
72 usd sek
st-tjänstgöring utomlands
bostad först
eva braun död

Slutligt stoppbeslut taget för linbaneprojektet i Göteborg - DN.SE

Centrala delen. Linbanan detaljplaneprocess, skild från planer för övriga exploateringar i området. Dessutom. Tredimensionell modell av Göteborgs stadslinbana används på Start original- Gällande Detaljplaner Göteborg pic. Tredimensionell modell  Det uppmärksammade och omdiskuterade projektet med att bygga en linbana över Göta älv i Göteborg har nu slutligen lagts ner en gång för alla, rapporterar  teknikvalet är utpekat som buss, spårväg eller linbana.