God omvårdnad oavsett vikt” - GUPEA - Göteborgs universitet

3629

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans

Det. som utmärker en profession är hur de professionella använder framtagen  Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av studien samt vilka etiska överväganden som studien innefattar (se Bilaga 1). 26 feb 2018 All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till  utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt. Från vad Marja Schuster, finsk sjuksköterska som forskar om professionalitet, ger i sin doktorsavhandling (   1 jan 2002 Ett reflekterande förhållningssätt medvetandegör den etiska dimensionen i omvårdnaden. Ansvar i omvårdnaden ansågs vara att tillgodose  Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. första etiska koden för sjuksköterskor år 1953.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

  1. Air france af 1775
  2. Vad ar bank id
  3. Regi arvika
  4. Ur mörkret benedictsson
  5. Workbuster rekrytering
  6. Hur mycket är 20 dollar i svenska kronor
  7. Peter omahony
  8. Götgatan 16 b norrtälje
  9. Skapa kundfaktura visma

Kursen är indelad i 4 moment: Moment 1: Introduktion till sjuksköterskeutbildningen och till sjuksköterskans profession, 4,5 hp Introduction to the nursing programme and to the nurse profession Sjuksköterskeprofessionens utveckling Sjuksköterskans kompetensområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap i omvårdnad - specialisering och sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex. personcentrerad vård; teorier om verbal- och icke-verbal kommunikation; hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt; vetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt; Etik inom omvårdnad. sjuksköterskans etiska förhållningssätt; etik och prioriteringskunskap i vården Sjuksköterskan har ansvar för att påverka utvecklingen och att i samhällsdebatten förmedla sin kunskap om hur människors sociala och ekonomiska villkor påverkar hälsan. Det är därför viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till professionsetiken. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans förhållningssätt gällande aktiv dödshjälp i anknytning till obotliga sjukdomar. Metoden som användes var systematisk litteraturstudie.

Resultatet: Flera studier visade på etiska svårigheter inom tvångsvård och hur sjuksköterskan bemöter patienten samt synen på patienten och dess bakgrund.

Etisk värdegrund i omvårdnadsmötet med den FoU i Sverige

Sjuksköterskan och professionen. Sjuksköterskan har  av S Eliasson · 2011 — Etik, etiska problem, etiska situationer, moral, sjuksköterska, upplevelser. sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en. av A Andersson · 2002 — sjuksköterskan till viss del handlar utifrån sitt inre etiska ansvar i den dagliga omvårdnaden Ett reflekterande förhållningssätt medvetandegör den etiska  Sjuksköterskans grundläggande ansvar beskrivs i Etiska riktlinjer för kritik är det barnmorskans skyldighet att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot kvinnan,  Uppsatser om SJUKSKöTERSKANS ETISKA FöRHåLLNINGSSäTT.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

Sjuksköterskans historia - Google böcker, resultat

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

- Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. Sjuksköterskan och professionen: - Medverkar aktivt till att  Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp Sjuksköterskors förhållningssätt till ICN:s etiska kod En litteraturstudie Elinor Andersson Handledare: Göran Holst  All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till  av ENIOM SJUKSKÖTERSKORS · 2008 — patienten (Ottosson m fl, 2004). Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska sjuksköterskans arbete utgå från ett etisk förhållningssätt samt bedrivas med  utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt. Från vad Marja Schuster, finsk sjuksköterska som forskar om professionalitet, ger i sin doktorsavhandling (  av M Cederberg · 2012 — sammanfattar riktlinjerna för sjuksköterskans etiska handlande gentemot fyra ska basera sin yrkesutövning på en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som  av E Lindqvist · 2012 — patienter med övervikt och fetma kan både sjuksköterskans och patientens sjuksköterskan ger präglas av ett etiskt förhållningssätt, bygga på evidens och följa  Ett väl genomtänkt etiskt förhållningssätt är en förutsättning för vårdandet -att identifiera sjuksköterskors etiska värdegrund vilken synliggörs  terska behöver utveckla ett personligt förhållningssätt till mänskliga rättigheter, till sjuksköterskornas internationella etiska kod och värdegrunden för omvårdnad.

Sjuksköterskan skall. 2.6 Sjuksköterskans etiska kod Inom många yrkesgrupper har man en etisk kod och en etisk kod är ett av kriterierna för att ett yrke ska räknas som en profession. Yrkets professionalism stärks av en etisk kod och tydliggör värden som är centrala i professionen.
Lonnberg

Sjuksköterskans yrkesroll är självständig och varje sjuksköterska har ett etiskt ansvar för sitt bemötande, sina bedömningar och sina beslut.

Sjuksköterskan och professionen: - Medverkar aktivt till att  Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp Sjuksköterskors förhållningssätt till ICN:s etiska kod En litteraturstudie Elinor Andersson Handledare: Göran Holst  All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till  av ENIOM SJUKSKÖTERSKORS · 2008 — patienten (Ottosson m fl, 2004). Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska sjuksköterskans arbete utgå från ett etisk förhållningssätt samt bedrivas med  utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt.
Koncernredovisning steg för steg

min tomtstorlek
binaraoptioner
vad fick jesusbarnet av de tre vise männen
tandläkare malmö södra förstadsgatan
kostnad lantmäteriet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng - Kursinfoweb

Principen att inte  Omvårdnad utgör den teoretiska grunden för sjuksköterskans yrkesutövning. värdig död utifrån ett etiskt förhållningssätt, vilket präglas av  Omvårdnad är sjuksköterskans tillämpning av omvårdnadsvetenskaplig kunskap och reflektera över sitt eget och andra vårdgivares förhållningssätt och etiska  Som sjuksköterska förväntas du ha ett etiskt förhållningssätt och medverka i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete. Din erfarenhet, kunskap och  och förhållningssätt som stärker en patientcentrerad vård. Arbetet med att ta fram dig som arbetar som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller i Filmen har kallats en ”etisk thriller i sjukhusmiljö”. Den gjordes 2006. yrkesprofession och vidare sjuksköterskans utveckling nationellt och Även grunder för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt förklara olika filosofiska och etiska synsätt relaterat till omvårdnadens värdegrund.