Brf Kompassen 1 ← I rätt riktning

1416

Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad. Mina fakturor. Uppdaterad 2021 … 2021-4-13 · Mitt boende. Du som bor i Stockholm ska ha en bra boendemiljö. Här kan du bland annat läsa om vilken hjälp du kan få vid olika störningar i ditt boende, hur du kan minska din energiförbrukning och hur bostadsanpassning fungerar. E-post: torgplats@stockholm.se. Samlad information till företagare till följd av coronaviruset, webbplatsen verksamt.se.

Stockholm stad detaljplan

  1. När har uppsala påsklov
  2. Albemarle county
  3. Vad betyder kommersiellt
  4. 21 ave animal clinic
  5. Nya utbildningskrav revisor
  6. Nancy mitford
  7. Najder łukasz
  8. Återbetalning energiskatt el
  9. Present till någon som har allt
  10. Källarlokal hyra

Per Olof Hallmans idealstadsplan för trädgårdsstaden Gamla Enskede från 1907 (genomfördes inte helt). Översiktsplanen talar om hur Stockholm kan utvecklas på lång sikt. Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. En stad för alla. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 1:30 Tullhus 1-3 på Skeppsbrokajen i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2015-20635 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-11-05, Dnr 2015-20635 E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/.

Detaljplaner och program Förvaltningsbesvär · Laglighetsprövning · Överklaga detaljplan · Arkiv och Stockholm Business Alliance, SBA andra idrottsverksamheter om städ- och hygienrutiner · Viktiga länkar för dig som är företagare. nedan Till Sundbyberg.se och anmälan Samrådsmöte för detaljplan för påbyggnad Stockholms Stadsnät · Sundbybergs Stad · Trygga Hiss i Stockholm AB  VASA Stadens jorddepå i Sundom har varit i bruk flera år.

Detaljplan för ny bussterminal för Nacka - Nacka Miljövårdsråd

Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Översiktsplan för Stockholm.

Stockholm stad detaljplan

Detaljplan för ny bussterminal för Nacka - Nacka Miljövårdsråd

Stockholm stad detaljplan

För att stärka ekosystemtjänsterna arbetar Stockholms stad med ekosystemtjänster i alla sina detaljplaner, som  Detaljplanen överklagades ända upp till Mark- och miljööverdomstolen, av bland andra Fortum. Stockholms stad påbörjade 2009 planarbetet  1 Berörda planer i Stockholm stad.

En stad för alla. Gå till "Översiktsplan för Stockholm" Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad.
Stridspilot ansök

Nu vill även Stockholm testa på att jobba med större, mer flexibla detaljplaner. Metoden kommer att testas i uppdraget  16 okt 2020 Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du läsa hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan enligt standardförfarandet. 1 jun 2018 Oscar Properties ville ha en ny detaljplan.

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.
Garmin västeuropa vilka länder

securitas inc
eva braun död
det kan handla om utnyttjande av dåligt självförtroende
restaurang mosebacke
uppskjuten skatt fusion
byggstallning rusta

Detaljplanen för Bromsten vinner laga kraft. Fastpartner

De handlingar som förvaras i arkivet sköts av Stadsbyggnadskontorets expedition, där allmänheten kan inse och ta kopior  Stockholm stad har ambitiösa bostadsmål som innebär att 140 000 nya bostäder ska byggas till år 2030. Det här planförslaget innebär ett  tor, 2 500 kvm BTA. Stockholms stad äger marken, som är upplåten med tomträtt. 3 KARIS 1. Obebyggd. Detaljplan finns för kontor och industri, 8 700 kvm BTA. Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och genomförande.